ding ding dong


Ding ding dong 

Berimbau que faz ding ding dong dong

Berimbau faz ! ding ding dong dong

 

Ding ding dong 

Berimbau qui fait ding ding dong dong

Le berimbau fait ! ding ding dong dong